Menu Zamknij

Kontakt

Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno
Przyjezierze 18
88-324 Jeziora Wielkie

tel. +48 534 047 876

www.zazprzyjezierze.pl

www.facebook.com/zazstrzelno

www.instagram.com/zazstrzelno

www.youtube.com/zazstrzelno

e-mail: zaz@zazprzyjezierze.pl

NIP: 5571697965        REGON: 360188720

Dział kadr: tel. 533 590 618

Dział księgowości: tel. 733 233 949

Gastronomia:  tel. 723 033 381 (7:00-15:00)

Organizacja imprez okolicznościowych: tel.  733 233 848

Hotel – recepcja: tel. 534 047 876, 723 033 379

Pralnia: tel. 534 047 876, 723 033 379  (7:00-15:00)

Rehabilitacja/fizjoterapia: tel 723 033 380 (8:00-16:00)

Ogrodnictwo: tel. 534 047 179 (7:00-15:00)

Parking: tel. 534 047 876

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zazprzyjezierze.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Artur Szadkowski , adres e-mail: a.szadkowski@zazprzyjezierze.pl

 

Skip to content