Menu Zamknij

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Aktywności
Zawodowej Strzelno, 88-324 Jeziora Wielkie, Przyjezierze 18.
Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu:
Świadczenia usług turystycznych, organizacyjno-szkoleniowych,
gastronomiczno – noclegowych, pralniczych,
terapeutyczno-rehabilitacyjnych, parkingowych, remontowo-porządkowych,
rolniczo-ogrodniczych oraz szczególnych związanych z prowadzeniem
usług zakładu aktywności zawodowych, serwisu oraz realizacji umów
cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz
drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w
celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym
przechowywane) przez: oferty 2 lat a faktury 5 lat lub do czasu
zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do
państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich
danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że
przepisy prawa stanowią inaczej.
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
– dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej
danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy
administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych
lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu
administratorowi danych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie
jego siedziby,
– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim
zbiorze;
– stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
– ewentualnym źródle pozyskania danych;
– udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są
udostępniane.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione
na mocy przepisów prawa.
Skip to content