Menu Zamknij

O Nas

Cele i zadania

Cele i zadania Zakładu Aktywności Zawodowej Strzelno są skoncentrowane na pomocy osobom niepełnosprawnym, zarówno pod względem zatrudnienia, jak i rehabilitacji. Oto główne cele i zadania ośrodka:

1. Pomoc w znalezieniu pracy: Zakład Aktywności Zawodowej wspiera osoby niepełnosprawne w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez oferowanie miejsc pracy odpowiednio przystosowanych do ich potrzeb. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne mają szansę na samodzielne zarabianie i rozwijanie swoich umiejętności zawodowych.

2. Nieodpłatna rehabilitacja: Ośrodek prowadzi nieodpłatną rehabilitację dla pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą korzystać z profesjonalnej opieki terapeutycznej, która pomaga poprawić ich zdrowie i sprawność fizyczną.

3. Stworzenie kompleksowego ośrodka rehabilitacyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego: Przy wsparciu Urzędu Gminy w Strzelnie oraz dzięki ciężkiej pracy pracowników, udało się stworzyć ośrodek, który łączy rehabilitację, szkolenia i wypoczynek. Hotel jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając im wszystkie niezbędne udogodnienia.

Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno to miejsce, które nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, ale również zapewnia różnorodne możliwości wypoczynku, rehabilitacji oraz organizacji szkoleń i konferencji. Położenie ośrodka w malowniczym lesie i bliskość jeziora stanowią dodatkowy atut, który przyciąga gości indywidualnych i grupy zainteresowane aktywnym wypoczynkiem.

Działalność Zakładu współfinansowana ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Usługi

Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, ale także daje im możliwość twórczego wyrażania siebie i uczestniczenia w różnych sferach społecznych. Wytwory pracy osób niepełnosprawnych nie mają tylko korzyści materialnych, ale także wpływają na ich poczucie własnej wartości, a także motywują ich do pełnienia ról społecznych.

Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne na częściowe etaty, takie jak 0,6 lub 0,8, co umożliwia im elastyczne angażowanie się w pracę.

Oferowane przez Zakład usługi obejmują różnorodne dziedziny:

1. Usługi turystyczne: Zakład Aktywności Zawodowej może świadczyć usługi związane z turystyką, takie jak wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków, rowerów szosowych.

2. Usługi organizacyjno-szkoleniowe: Ośrodek może organizować różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria i inne wydarzenia o charakterze edukacyjnym czy biznesowym.

3. Usługi gastronomiczno-noclegowe: Zakład posiada restaurację tarasową i może oferować usługi gastronomiczne oraz noclegowe dla gości.

4. Usługi pralnicze: Zakład może świadczyć usługi pralnicze, włączając w to pranie, prasowanie i czyszczenie różnego rodzaju tkanin.

5. Usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne: Ośrodek oferuje różne formy terapii i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym fizjoterapię, masaż, terapię zajęciową i inne.

6. Usługi parkingowe: Zakład posiada zautomatyzowany parking na ponad 100 miejsc.

7. Usługi remontowo-porządkowe: Zakład może świadczyć usługi remontowe i porządkowe, obejmujące prace takie jak malowanie, drobne naprawy, sprzątanie, itp.

8. Usługi rolniczo-ogrodnicze: Ośrodek może angażować się w prace rolnicze i ogrodnicze, takie jak uprawa roślin, pielęgnacja ogrodów, prace polowe, itp.

9. Usługi rękodzielnicze: Zakład może oferować różnorodne wyroby rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Dzięki temu szerokiemu spektrum usług, Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno umożliwia osobom niepełnosprawnym aktywny udział w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego.

Statut

ZAZ Strzelno działa w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2011 r., Nr 127, poz. 721)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U 850)
  • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013, poz. 885, poz. 938)
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U z 2010, Nr 241,poz. 1616)
  • oraz innych dotyczących funkcjonowania Zakładu oraz prowadzonej działalności wytwórczo – usługowej

Zgodnie z art 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład aktywności zawodowej musi zatrudniać conajmnniej 70 % osób niepełnosprawnych ogółu zatrudnionych:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na rodzaj schorzenia)
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, stan zatrudnienia tych osób nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych

Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności zatrudniane są osoby:

  • w szczególności skierowane przez powiatowy urząd pracy
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej.
Skip to content